CODES | statika stavebních konstrukcí

CONSTRUCT DESIGN s.r.o.


Záměrem firmy je tvořit maximálně kompaktní konstrukční, návrhový a statický servis
pro dodavatele staveb či architektonické ateliéry.

Tedy  -  výpočet a návrh horní ocelové či železobetonové konstrukce, projekt hlubinného
či plošného založení, projekce a dílenská dokumentace opláštění - to vše je ideálně
řešeno "pod jednou střechou" a tím nezatěžujeme naše klienty požadavky na  vstupy
od ostatních dílčích konstrukčních profesí .

Tato kompaktnost rovněž krom nutného času na tvorbu projektové dokumentace snižuje
i celkovou cenu projekčních prací - šetří tedy čas a úsilí ztracené přenosem částečných
podkladů mezi různými firmami a nechá nás přímo dělat to co objednatel požaduje.

Formou konzultací nabízíme architektům zpracování možných variant řešení již ve stádiu
architektonických studií.

Baví nás zamýšlet se nad souladem statiky a architerktury a budeme rádi,
když bude naše spolupráce příjemná i pro Vás.